POTPIS STANDARDNIH LABORATORIJSKIH PRETRAGA

Kao pretežito mikrobiološki i imunološki laboratoriji većinu klasičnih i specijalnih biokemijskih pretraga radimo u suradnji s referentnim laboratorijima u: Splitu, Zagrebu, Mostaru, Bonn-u i Graz-u.

U Institutu Virion možete obaviti hemostaziološke pretrage (zgrušavanja krvi): protrombinsko vrijeme (PV) / INR svakim danom do 12h. U ppopodnevnim satima je moguće obaviti SAMO UZORKOVANJE, a krv/plazma će se analizirati tek narednog radnog dana u referentnom laboratoriju.

Hitni laboratorij

 • Krvna slika (KKS+DKS)
 • D-dimeri
 • C-reaktivni protein CRP
 • Sedimentacija eritrocita

Urin - hitni laboratorij

 • Urinski status
 • Sediment urina
 • Brza PCR identifikacija bakterija
 • Brza urinokultura (8-12h)

Elektroliti

 • Natrij, Kalij, Kalci
 • Klorid, Magnezij
 • Fosfat, Selen, Zink
 • Željezo (Fe)

Jetra

 • Amonijak
 • Amilaza
 • Alkalina fosfataza
 • Bilirubin ukupni
 • Bilirubin direktni
 • CHE Kolinesteraza
 • y-GT
 • GOT (AST)
 • GPT (ALT)
 • LDH
 • Lipaza

Bugreg

 • Cistain-C
 • Urea
 • Urična kis.
 • Kreatinin (serum)
 • Kreatinin (urin)

Srce-krv. žile

 • Kolesterol ukupni
 • HDL, LDL
 • VLDL
 • Trigliceridi (ukupni)
 • CRP-hs
 • CK, CK-MB
 • Homocistein
 • Lipoprotein A
 • Mioglobin
 • nt-proBNP
 • Troponin-T

Tumorski markeri 1

 • AFP
 • β2-mik.glob.
 • CA 125
 • CA 15-3
 • CA 19-9
 • CA 74-4
 • CAE
 • Kalcitonin

Tumorski markeri 2

 • CYFRA 21-1
 • NSE
 • PSA
 • f-PSA
 • S100
 • SCC
 • Tireoglobulin

Reproduktivni panel

 • Anti-Müller hormon
 • β-HCG
 • DHEA-sulfat
 • Estradiol
 • FSH, LH
 • Progesteron
 • 17-OH-progesteron
 • Prolaktin
 • SHBH S
 • Testosteron

Štitnjača

 • fT3
 • fT4
 • TSH
 • Tireoglobulin
 • anti-tiroidna preoksidza (MAK)
 • anti-tireoglobulin (TAK)
 • anti-TSH-receptor (TRAK)

Vitamini

 • Vitamin B1
 • Vitamin B2
 • Vitamin B 6
 • Vitamin B 12
 • Folna kis.
 • Vitamin D(25-OH)
 • Vitamin H (biotin)

Diabetes

 • C-peptid
 • Glukoza
 • HbA1C
 • Inzulin
 • oGTT (trudnice) 50 g
 • oGTT (trudnice) 75 g
 • oGTT (ostali) 75 g

Proteini 1

 • ACE
 • anti-streptolizin
 • β-2-mikroglob.
 • C3c C4 
 • CCP (anti-CCP)
 • Feritin
 • Haptoglobin
 • Imunofiksacija

Proteini 2

 • IgA IgG IgE IgM
 • IgG subklase (I-IV)
 • Prokalcitonin
 • Reumafaktor (RF)
 • Transferin
 • Transferinski receptor

Hipofiza / nadbub. Žlj.

 • ATCH
 • Antidiuretski hormon (AHD)
 • Aldosteron
 • Aldosteron u urinu
 • Kortizol (bazalni)
 • Eritropoetin
 • Renin
 • Paratiroidni hormon

POTPIS SPECIJALNIH IMUNOLOŠKIH PRETRAGA

 • ANA/ENAELISA probirni test
 • ANA/ENAELISA
 • 16 ANTIGENA: nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, centro. B, PCNA, dsDNA, nukleosom, histoni, ribosomalni P-protein, AMA M2, DFS70.
 • Reuma faktor Ig ELISA
 • Anti-MCV IgG ELISA
 • Mutirani-citrinulirajući vimentin
 • CCP-high sensitive ELISA
 • Anti-gliadin IgA/M ELISA
 • IgA i IgG protiv glidinskih epitopa
 • Anti-tTG IgA/IgG ELISA IgA i IgG protiv tkivne transglutaminaze
 • Anti-DGP IgA/IgG ELISA Ig na determinirajuči glijadinski peptid
 • Anti-kardiolipin Ig ELISA Probir na protutijela protiv kardiolipina
 • Anti-fosfolipid IgM/G ELISA Probir na antifosfolipidna portutijela
 • Anti-β2-glik.protein Ig ELISA Probir na anti-beta-2-glikoproteinska

POTPIS SEROLOŠKIH PRETRAGA

 • TO.R.C.H. / blot: Toxoplasma gondii, CMV, HSV-1, HSV-2, Rubella virus
 • Borellia IgM/IgG ELISA
 • CMV IgM/IgG ELSA
 • EBV (VCA) IgM ELISA
 • EBV (EBNA-1) IgG ELISA
 • Echinococcus IgG ELISA
 • HCV (anti-) IgG ELISA
 • Helicobacter pylori IgG ELISA
 • HIV 1/2 ag/ab (4. gen.)
 • HSV1/2 IgM/IgG ELISA
 • Parvovirus B19 IgM/IgG ELISA
 • Rubela IgM/IgG ELISA
 • Mumps (zaušnjaci) IgM/IgG
 • Morbillivirus (ospice) IgM/IgG
 • Hepatitisvirus E IgM/IgG
 • SARS-CoV-2 IgM/IgG
 • TPPA- T. pallidum probir
 • T. pallidum aktivitet RPR
 • Toxoplasma IgM/IgG ELFA
 • VZV IgA/IgM/IgG
 • Yersinia IgM/IgG
 • IGRA SARS-Cov-2 stanični imunitet
 • IGRA M. tuberculosis complex

POTPIS STANDARDNIH MIKROBIOLOŠKIH PRETRAGA

Urinokultura

Srednji mlaz urina je standardni dijagnostički uzorak za mikrobiološku obradu urina. Kao uzorak je najbolji prvi jutarnji urin jer se prekonoćni urin najdulje zadržava u mokraćnom mjehuru. Glavni izazov je brzo donijeti uzorak u laboratorij.
 • Nalazi u roku 24-48h
 • Cijena: 16 EUR (120,55 HRK)

Bris grla ili nazofaringsa

Ova pretrga je indicirana kod sumnje na bakterijsku upalu ždrijela. Uglavnom svaka bol u ždrijelu nije uvijek akutno stanje izazvano bakterijama i ne zahtijeva upotrebu antibiotika, već se radi uglavnom o virusnim infekcijama gornjeg respiratornog trakta.
 • Nalazi u roku 24-48
 • Cijena: 20 EUR (150,69 HRK)

Bris rane

Rane su iznimno prijemljive za bakterije i često se iz brisa rane mogu izolirati bakterije koje pripadaju normalnoj flori kože, ali i one kojima nije mjesto na koži. Bris rane bi se trebao u izvanbolničkih pacijenata raditi samo ako postoji problem sa zarastanjem rane, "curenjem" rane, kod pojave crvenila, gnoja, otoka, pulsiranja i osjećaja topline u rani ili oko nje.

Uro-anogenitalna kultura kod muškaraca.

Pod ovu vrstu briseva spada cijeli skup briseva i materijala:
 • uretralni brisevi; bris penisa; ejakulat; eksprimat prostate: prvi mlaz urina; analni bris / perianalni bris

Markeri i antigeni iz stolice

 • Kalprotektin ELISA (kvantitativan test za određivanje i pračenje količine upalnog markera)
 • Laktoferin ELISA (kvantitativan test za određivanje i pračenje količine upalnog markera)
 • Hemoglobin (eritrociti) u stolici (okultno krvarenje)
 • Helicobacter pylori antigen test
 • Rotavirus-Norovirus-Adenovirus antigen iz stolice
 • Clostridium difficile antigen (GHD) i toksin ELISA iz stolice

DIJAGNOSTIČKI MOLEKULARNI PCR PANELI I UZROČNICI

Cervikalni, vaginalni i uretralni brisevi su najčešće uzorkovani za ovu vrstu pretraga. Brisevi bi trebali biti u Amies (eSwab) transportnom mediju. Prilikom dužeg arhiviranja uzoraka u hladnjaku bi trebalo uzorkovati u eNat mediju. Kod panela za dijagnostičko razjašnjenje genitalnog ulkusa bi trebalo uzorkovati samu promjenu na sluznici ili koži. Analni ili faringealni obrisci su mogući i isključivo ovise o klinici i seksualnoj praksi pacijenata ili klijenata. Kod materijala koji nisu iz područja genito-urinarnog trakta se ne izdaje Trichomonas vaginalis u nalazu.
CILJANI (kontrolni !) PCR
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Herpes simplex virus 1/2
Ureaplazme i Mikoplazme
OSNOVNI STD PCR PANEL
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Trichomonas vaginalis
HUMANI PAPILOMA VIRUS VISOKOG ONKOGENOG RIZIKA PCR PANEL
14 HR-HPV GENOTIPOVA: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
HUMANI PAPILOMA VIRUS VISOKOG I NISKOG ONKOGENOG RIZIKA (Anyplex II HPV28 detection): je najopsežniji CE/IVD validirani panel na tržištu koji je ujedno dobro validiran u najvažnijim radnim skupinama. HPV HR tip: 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 69, 73, 82 i HPV LR tip: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70.
PROŠIRENI STD PANEL PCR
Chlamydia trachomatis
Neisseria gonorrhoeae
Mycoplasma genitalium
Mycoplasma hominis
Trichomonas vaginalis
Ureaplasma urealyticum
Ureaplasma parvum
GENITALNI ULKUS PCR PANEL
Herpes simplex virus tip 1
Herpes simplex virus
tip 2
Human alphaherpesvirus 3
Cytomegalovirus
Lymphogranuloma venereum
Treponema pallidum
Haemophilus ducreyi

VAGINOZA PCR PANEL
Gardnerella vaginalis
Atopobium vaginae
Lactobacillus
spp.**
Bacteroides fragilis
Megasphaera
tip 1
BV-pridružena bakterija 2*
Mobiluncus spp.**

DIJAGNOSTIČKI MATERIJALI


© 2021 institut virion d.o.o. ☎ +385 (0)21 222 334 📧 institut@ virion.hr 🏠 Zamrće 12 ● 21213 K. Gomilica