DETALJI PRETRAGEUPOTREBA
Ovaj test namijenjen je za pomoć u dijagnosticiranju bakterijske vaginoze (BV) u žena s kliničkom slikom koja diferencijalno dijagnostički odgovara uputnoj dijagnozi. BV test koristi polukvantitativnu i kvantitativnu PCR analizu organizama (Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp., Bacteroides fragilis, Megasphaera tip 1, BV-pridružena bakterija 2, Mobiluncus spp.) kako bi se dobio ukupan rezultat koji izravno korelira s prisutnošću ili odsutnošću BV.

Ovisno o količini pojedinih bakterija i njihovoj prisutnosti ili odsutnosti specijalni testni algoritam će dati sljedeće interpretacije:

  • Postoje čvrsti molekularno-mikrobiološki dokazi bakterijske vaginoze
  • Ne postoje čvrsti molekularno-mikrobiološki dokazi bakterijske vaginoze
  • Molekularno-biološki dokazi ukazuju na moguće postojanje bakterijske vaginoze bez prisutnosti čvrstih dokaza
OGRANIČENJA
Test bakterijske vaginoze daje molekularno-mikrobiološku potvrdu dijagnoze bakterijske vaginoze i ne daje rezultate o osjetljivosti bakterija na antibiotike. Većina bakterija koje uzrokuju bakterijsku vaginozu nisu lako ili uopće kulturno uzgojive, a njihovo se liječenje temelji na empirijskoj terapiji sukladno lokalnim ili nacionalnim smjernicama.

METODA
Lančana reakcija polimeraze (polymerase cahin reaction PCR) s hidrolizirajućim sondama koje dokazuju postojanje DNA specifičnih patogena u uzorku.

POVEZNICE
Candida albicans i Candida glabrata, NAA
Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae i Trichomonas vaginalis, NAA
Bakterijska vaginoza, NAA
Povezani dokumentiPOTREBNE KARAKTERISTIKE UZORKA

UZORAK
Vaginalni obrisak

VOLUMEN

Jedan obrisak u Amies mediju (eSwab) ili u eNat mediju.

MINIMALNI VOLUMEN

Jedan obrisak

SET ZA UZORKOVANJE

eSwab® (Copan)

UZORKOVANJE

Vaginalni bris (uzorkuje liječnik): Skupite uzorak vaginalne tekućine pomoću seta (brisna četkica i tubica s transportnim medijem) tako da je obrisak u kontaktu s donjom trećinom vaginalne stijenke, okrećući obrisak 10 do 30 sekundi kako bi apsorbirali sluznička tekučina i sluz. Odmah stavite brisnu četkicu u tubicu i pažljivo prelomite brisnu dršku za na to predviđenom mjestu. Čvrsto zavijte čep i provjerite da se na tubici nalazi identifikacija pacijenta ili klijenta.

POHRANA UZORKA

Održavajte uzorak na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku (2 ° C do 30 ° C). Stabilno na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku 5 dana.

RAZLOZI ODBIJANJA

Uzorak s pogrešnom identifikacijom pacijenta; neobilježeni uzorak; neprikladni uvjeti prijevoza uzoraka; uzorci primljeni nakon duljeg kašnjenja (obično> 72 sata); primjerak koji je iscurio u tranzitu; uzorak u transportu koji istječe ili nepravilan transportni uređaj; uzorci s neprikladnim izvorom za traženo ispitivanje; uzorak s fiksativom ili aditivima; krvavi ili izrazito sluzavi uzorci; bakterijski obrisci; uzorak u ProbeTec™ UPT transportu;

© 2021 institut virion d.o.o.