KOJE VRSTE MOLEKULARNIH TESTOVA SMO VALIDIRALI U VIRION-u?

Napravili smo kroz 04/2020 veliku validaciju tri vrste testova:
 • 1) BD MAX® Viasure Real Time PCR Detection Kit (CerTest Biotech)
 • 2) Allplex™ 2019-nCoV Assay (SeeGene)
 • 3) Quadruplex Sars-CoV-2 Pathoinder
 • 4) CE IVD validaciju isotermen amplifikacije za Mast Diagnostika i Amplex
 • qPCR PROTOKOL ZA DETEKCIJU SARS CoV-2 (COVID-2019) PREMA: Corman et. al. 2020 (Eurosurveillance): Laboratorij Christian Drosten-a, Charité, Berlin, su objavili PCR protokol 23.01.2020. godine koji detektira SARS CoV-2 i razlikuje taj isti virus od klasičnog SARS virusa.
 • Protokol se koristi u laboratoriju Klinike za Zarazne Bolesti Fran Mihaljević u Zagrebu

CIJENA SARS-CoV-2 PCR-a:
Standardni PCR: nalaz u roku 12-24 h = 700 HRK*
Brzi PCR protokol: nalaz u roku 2:30 h = 900 HRK*

*U suradnji sa Zavodima za javno zdravstvo, laboratorijem Quade (Köln), Mikrobiološkim laboratorijem Sveučilišne bolnice u Bonn-u i Graz-u.


KOJE SEROLOŠKE IgG/IgM TESTOVE NUDIMO

Serološki testovi su bazirani na detekciji IgA, IgM ili IgG protutijela iz seruma. Radi se o neutralizirajućim protutijelima i mogu biti oznaka imunosti na SARS CoV-2.
Vrste testova koje validiramo su:

1) Serološki kvalitativni testovi bazirani na spike proteinu (S-protein) i na nukleokapsidni protein (N-protein) - 300,00 HRK
 • rezultati testa su opisni:
  • SERUM je reaktivan na S/N virusni protein (dokazana specifična protutijela)
  • SERUM nereaktivan na S/N virusni protein (specifična protutijela nisu dokazana)
2) Serološki - kvalitativno - kvantitativni testovi na RDB-S1 podjedinicu šiljastog proteina virusa - 250 HRK
 • rezultati testa su u obliku brojčane vrijednosti koja izražava koncentraciju protutijela po mL krvi
  • SERUM može biti reaktivan na RDB-S1 virusni protein, što znači da su dokazana specifična protutijela u visokoj koncentraciji (npr. 22567 AU/mL) ili niskoj koncetraciji (npr. 354 AU/mL)
  • SERUM nereaktivan na RDB-S1 virusni protein (specifična protutijela nisu dokazana)

Zašto je važno validirati obje vrste testova?

Teško je u ovoj fazi reći kako će izgledati SARS CoV-2 cjepivo. Hoće li na tržište doći cjepivo koje se bazira na S-proteinu ili pak ono koje postiže imunost spram N-proteina.
© 2021 institut virion d.o.o. ☎ +385 (0)21 222 334 📧 institut@ virion.hr 🏠 Zamrće 12 ● 21213 K. Gomilica