STANIČNA IMUNOST NA RAZLIČITE KOMPONENTE VIRUSA SARS-CoV-2 KOD PREBOLJELE BOLESTI I / ILI IMUNIZACIJE


Imunitet kojeg stvaramo na podražaj virusa ili bakterije naziva se specifičnim imunitetom i ima dvije komponente:
 • Imunost B-stanica (B-limfocita) koja je odgovorna za stvaranje protutijela
 • Imunost T-stanica (T-limfocita) koja je odgovoran za stvaranje tzv. stanične imunosti
Dok B-stanice u svojoj prirodi prolaze proces sazrijevanja i proizvodnje protutijela (IgM, IgA i IgG), T-stanice ili T-limfociti prolaze isto proces stvaranja specifičnog protutijela ali ga za razliku od B stanica nikad ne mogu otpustiti sa svoje površine. Ta protutijela se nazivaju T-staničnim receptorom. Jedna stanica može stvoriti samo jednu vrstu receptora i ona se označava kao klon. Tako u prirodi jedne SARS-CoV-2 virusne infekcije će se stvoriti klonovi T-stanica koje će prepoznavati različite građevne jedinice virusa:
 • virusni protein šiljka (S-protein)
 • virusni nukleokapsidni protein (N-protein)
 • virusnu polimerazu itd...
Kod cijepljenih s RAN, vektorskim (DNA) ili proteinskim cjepivom stvara se uglavnom jedan klon stanica koji može prepoznat samo protein šiljka (S-protein). Oni prema tome neće razviti ostale klonove specifičnih T stanica koje mogu prepoznati ostale dijelove virusa jer ga nikad imunološke stanice nisu vidjele, tj nikad nije došlo do infekcije organizma.

Kako funkcionira test stanične imunosti na COVID-19?

Bilo da se radi o cijepljenoj osobi, ili onoj koja je preboljela COVID-19, ili pak oboje (cijepljena i preboljela) u perifernoj krvi (krv koja kola žilama) se nalaze spomenute T-stanice. Nakon uzimanja 7 mL heparinizirane krvi, ona se u laboratorijskim uvjetima stavlja u 5 različitih tubica (kušalica) a svaka od tih kušalica je posebna po tome jer:
 1. Prva kušalica na svome dnu ima građevne jedinice protina šiljka (S-proteina) originalnog soja virusa (tzv. Wuhanski soj)
 2. Druga kušalica ima građevne jedinice S-proteina specifičnog za varijantu 2 (V2) i varijantu 3 (V3) virusa - sojevi koji su mutirali (Engleska, Južno-Afrička, Brazilska varijanta ...)
 3. Treća kušalica ima građevne jedinice specifične za nukleokapsidni omotač virusa
 4. Četvrta kušalica ne sadržava građevne jedinice virusa i ona služi kao negativna kontrola za ovaj test.
 5. Peta kušalici se naziva pozitivna kontrola. Ona sadrži posebne tvari koje mogu na jako nespecifičan način podražiti sve T-stanice i služi kao dokaz za su T-stanice žive, funkcionalne i da se daju stimulirati u procesu ove pretrage. Ovo stimuliranje je neovisno o receptoru.
Važan dio slagalice za razumijevanje ovog testa je:
 • Samo T-stanice koji imaju specifičan receptor za prepoznavanje građevnih jedinica virusa će se stimulirati
 • Stimulirane T-stanice proizvode interferon-gama
 • Jedino T-stanice u ljudskom organizmu mogu proizvesti interferon-gama
Nadam se da vam slika testa postaje sve jasnija. Kad je krv ispitanika raspodijelili u pet različitih kušalica, onda se ista stavlja na temperaturu od 37 C (inkubator) i daje se stanicama 24-h vremena da pronađu građevne jedinice virusa, da se aktiviraju i proizvedu interferon-gama.
Interferon-gama je ono što mjerimo u laboratoriju nakon 24-satne stimulacije krvi i na osnovu toga liječnik mikrobiolog koji ima iskustva u interpretaciji nalaz, na osnovu dobivenih rezultata iz pet različitih kušalica odgovara na iduća pitanja:
 1. dali osoba ima T-staničnu imunost na SARS-CoV-2?
 2. dali je ta imunost vezana samo za cijepljenje ili za preboljenu infekciju ili jedno i drugo?
 3. dali je T-stanični dogovor: slab, umjeren ill jak
 4. KOJE SU DALJNJE PREPORUKE?
Na četvrto pitanje se može odgovoriti samo ako osoba ima kvantitativnu ili semikvantitativnu analizu protutijela na COVID-19.

Institut Virion je jedini laboratorij u RH koji primjenjuje ovako opsežni test za ispitivanje imunosti na SARS-CoV-2. Test stanične imunosti se radi uvijek u kombinaciji s mjerenjem IgG i IgM protutijela u serumu ispitanika. Pretraga staničnog imuniteta je paket pretraga koji sadrži:
 1. IFN-y fiziološka koncentracija
 2. IFN-y nakon stimulacije s virusni S1 peptid V1
 3. IFN-y nakon stimulacije s virusni S1 peptid V2/V3
 4. IFN-y nakon stimulacije s mitogenom / cijena četiri pretrage u paketu je 1200 HRK
 5. + Anti-SARS-CoV-2 IgG
 6. + Anti-SARS-CoV-2 IgM / cijena svih šest pretraga u paketu je 1400 HRK.
© 2021 institut virion d.o.o. ☎ +385 (0)21 222 334 📧 institut@ virion.hr 🏠 Zamrće 12 ● 21213 K. Gomilica