MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIKA I NJEN SMISAO U GINEKOLOŠKOJ OBRADI

Prva zabluda

Bris cerviksa ili vagine na aerobe i anaerobe je najčešće zatražena pretraga ginekologa u RH. Kulturološka mikrobiološka obrada ove vrste materijala se nije puno mijenjala od doba prof. Zdravka Pavlića (1923-2005) ili prof. Ante Dražančića (1928-2013), ali saznanja o etiološkim uzročnicima i patogenezi jesu. Etiološki faktori vaginoze kao što su: Megasphera tip 1, BVAB-2* i Mobiluncus spp se ne mogu uzgojiti na agru, a Gardenella vaginalis se može uzgojiti samo na posebnim medijima koji se jako rijetko upotrebljavaju u hrvatskoj mikrobiologiji. Pravi smisao mikrobiološke kulture je analiza disbiotičnih promjena (aerobni vaginitis) uzrokovanim bakterijama iz roda Enterobacteriales (E. coli, K. pneumoniae, Enterobacter spp. …) i Gram-pozitivnih uzročnika (S. aureus, S. pyogenes i S. agalactiae), kultura kvasnica (Candida spp.).Anaerobni vaginitis (tj. bris na anaerobe), ako se radi konvencionalnim mikrobiološkim kulturama, ograničenog je dijagnostičkog značaja.

Druga zabluda

Druga velika zabluda je pretraga na mikoplazme i ureplazme koje se dokazuju u specijalnim kulturama. Na žalost kulturološke metode mogu dokazati samo M. hominis i Ureaplasma spp., dok M. genitalium ostaju u kulturama nedokazana. Kultura ne razlikuje između U. urealyticum (potencijalni patogen) i U. parvum koja često nije patogen, te pretrage koje to ne razlikuju vode besmislenoj upotrebi antibiotika.

Što virion može napraviti bolje za vašu dijagnostičku obradu?

U suradnji s našim partnerima iz dijagnostičke industrije radili smo na molekularnim testovima koji bi Vam pomogli u bržem i uspješnijem rješavanju diferencijalno dijagnostičkih, terapijskih pitanja vezanih za zdravlje u žena.Uzorak možemo izravno preuzeti iz Vaše ordinacije ili nam ga možete poslati poštom (HP Expres - dostava do 15-h). Naša obaveza po primitku materijala je dostaviti Vam rezultate istog ili narednog radnog dana. Nalaz pretrage je potpun i daje odgovor o prisutnosti ili odsutnosti DNA etioloških uzročnika koji se nalaze u panelu pretrage.

DIJAGNOSTIČKI PANELI I UZROČNICI

MONOREAKCIJSKI PCR
1) Chlamydia trachomatis
2) Neisseria gonorrhoeae
3) Herpes simplex virus 1/2
OSNOVNI STD PANEL
- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Mycoplasma genitalium
- Trichomonas vaginalis
HUMANI PAPILOMA VIRUS VISOKOG ONKOGENOG RIZIKA
14 HR-HPV GENOTIPOVA: 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68
Monoreakcijski ili singel-plex PCR-ovi su idealni ako imate precizno i dijagnostičko pitanje. Pogotovo u seksualno aktivnih žena je teško imati kliničku smunju na samo kamidijsku ili na gonokoknu infekciju jer većina žena koloniziranih sa N. gonorrhoeae su ASIMPTOMATSKE.
PROŠIRENi STD PANEL
- Chlamydia trachomatis
- Neisseria gonorrhoeae
- Mycoplasma genitalium
- Mycoplasma hominis
- Trichomonas vaginalis
- Ureaplasma urealyticum
- Ureaplasma parvum
GENITALNI ULKUS
- Herpes simplex virus tip 1 (HSV-1)
- Herpes simplex virus
tip 2 (HSV-2)
- Human alphaherpesvirus 3
(VZV)
- Cytomegalovirus
- Lymphogranuloma venereum
- Treponema pallidum
- Haemophilus ducreyi

VAGINITIS PANEL
- Gardnerella vaginalis
- Atopobium vaginae
- Lactobacillus
spp.**
- Bacteroides fragilis
- Megasphaera
tip 1
-
BV-pridružena bakterija 2*
- Mobiluncus spp.**

DIJAGNOSTIČKI MATERIJALI

Cervikalni, vaginalni i uretralni brisevi su najčešće uzorkovani za ovu vrstu pretraga. Brisevi bi trebali biti u Amies (eSwab) transportnom mediju. Prilikom dužeg arhiviranja uzoraka u hladnjaku bi trebalo uzorkovati u eNat mediju. Kod panela za dijagnostičko razjašnjenje genitalnog ulkusa bi trebalo uzorkovati samu promjenu na sluznici ili koži. Analni ili faringealni obrisci su mogući i isključivo ovise o klinici i seksualnoj praksi pacijenata ili klijenata. Kod materijala koji nisu iz područja genito-urinarnog trakta se ne izdaje Trichomonas vaginalis u nalazu.

PRODUK NAŠEG RADA JE NALAZ!

HPV nalazi
1) pozitivan HPV nalaz
2) negativan HPV nalaz
PROŠIRENI STI PANEL
- pozitivan STI nalaz
BAKTERIJSKA VAGINOZA
1) pozitivan BV nalaz
2) negativan BV nalaz
© 2021 institut virion d.o.o. ☎ +385 (0)21 222 334 📧 institut@ virion.hr 🏠 Zamrće 12 ● 21213 K. Gomilica